Generali Sigorta A.Ş

Sigorta Poliçesi Nedir? Ne İşe Yarar?

İlk Yayınlanma: 29.01.2019 Generali Sigorta Son Düzenleme : 22.11.2022

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, yasal olarak karşılanması gereken talepleri belirleyen bir sözleşmedir (genellikle standart bir biçim sözleşmesidir). Sigorta primi olarak bilinen ilk ödemeye karşılık, poliçe dili kapsamındaki tehlikelerden kaynaklanan zararları ödemeyi taahhüt eder. Yani sigorta şirketi, sigorta yaptıran kişinin karşı karşıya kalabileceği riskleri satın alır. Sigorta sözleşmeleri belirli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle diğer birçok sözleşmede bulunmayan bazı özelliklere sahiptir. Sigorta poliçesinde, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketine doğru bilgi verme zorunluluğu vardır. Bunun içinde sigorta sözleşmesine başvurulur. Bu durum sonuç olarak karşılıklı güven gerektiren bir husustur. İki tarafında istekleri üzerinde anlaşmaya varılan ve bir sigorta sözleşmesine dökülen istekler, sigorta poliçesi adı verilen bir senede entegre edilir. Sigorta poliçesi genel olarak entegre bir sözleşmedir, yani sigortalı ve sigortacı arasındaki sözleşmeyle ilgili tüm formları içerir. Bazı durumlarda, nihai sözleşmeden sonra gönderilen mektuplar gibi ek yazılarla belirtilen istekler de sigortalanabilir.

Kasko Fiyatını Öğren!

Sigorta şirketi, düzenlenen ve şirket yetkilileri tarafından imzalanan poliçeyi, sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih baz alınarak 24 saat içinde, mazeretli durumlar için ise 15 gün içinde sigorta yaptırana verme zorunluluğundadır. Bu süre zarfları içerisinde sigorta şirketi poliçeyi teslim etmemiş ise, poliçenin geç verilmesi yüzünden doğan tüm hasarları karşılamak zorundadır. Sigorta poliçesi, sigorta yaptıran kişi ve sigorta yaptırdığı şirket arasında imzalanan anlaşmanın yazılı bir belgesidir. Bu sigorta poliçesinde hem sigorta edenin hem de sigorta edilenin sahip olduğu haklar ve üstlendiği sorumluluklar yer almaktadır. Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigorta yaptıran kişi arasında bir anlaşma yapıldığının kanıtıdır ve bu anlaşmanın neler üzerine yapıldığının yazılı bir beyanıdır. Sigorta poliçeleri, Türk Ticaret Kanununun belirttiği detaylar çerçevesinde düzenlenir. Buna göre bir sigorta poliçesinde hem sigorta şirketinin hem de sigorta yaptıran kişinin hakları ve sorumlulukları belirtilmelidir. Yapılan sigortanın hangi şartlara bağlı olarak yapıldığı ve sigortalanması özel olarak istenen durumlar sigorta poliçesinde yer almalıdır. Ayrıca yapılan sigorta poliçesinin kolay ve anlaşılır bir dilde yazılmış olması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesine göre bir sigorta poliçesinin taşıması gereken özellikler ve içermesi gereken unsurlar şu şekildedir:

  • Poliçenin düzenlendiği tarih
  • Sigorta şirketi ve sigortalının veya sigorta ettirenin isim ve adresi
  • Prim tutarı ve primin ödenme koşulları
  • Eğer varsa sigorta işleminden çıkarı olan kişinin isim ve adresi
  • Sigorta bedeli
  • Sigortalama işleminin konusu
  • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Hazırlanan poliçe ile hangi güvencelerin verildiği

Sigorta poliçesindeki bu bilgiler, sigorta şirketi tarafından hazırlanır, imzalanır ve sigorta yaptıran kişiye elden verilir. Sigorta poliçesinin ekinde kesinlikle belirtilmesi gereken iki husus vardır. Bunlar, sigortanın genel şartları ve sigortalanan kişinin istediği özel koşullardır. Sigorta poliçesinde belirtilen genel şartlar, yapılan sigorta hakkında ayrıntılı bilgi verir. Poliçenin bu kısmında nelerin sigortalandığı, nelerin sigortalanmadığı, sigorta şartları dışında kalan durumlar, sigortalanan kişinin hakları ve yükümlülükleri, sigorta şirketinin hakları ve yükümlülükleri bulunur. Ayrıca güvence altına alınan şeylerin hasar görmesi durumunda hangi işlemlerin yapılacağı da burada yazmaktadır. Sigorta yaptıran kişilerin yararlarını gözetmek amacı ile belirlenen sigorta genel koşulları devletin bilgisi ve koruması dâhilindedir. Poliçede belirtilen sigorta koşullarının iki taraf içinde devreye girmesi ancak Hazine Müsteşarlığının onayı sonrasında gerçekleşebilir. Kasko Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, DASK ya da Seyahat Sağlık Sigortası gibi sigorta işlemleri için sigorta şirketleri veya yetkilendirilmiş acenteler tarafından hazırlanan ve imzalanan bu belgelere Sigorta Poliçesi denir.

Benzer Başlıklar

Acente ve Broker Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Acente ve Broker Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Riskli durumlar ortaya çıktığı zaman gelir kaybına yol açan olaylar ile karşılaşmanız kaçınılmaz olabilir. Sigorta yaptırarak ise mal varlığı, yaşam v...

Devamını Oku
Emeklilik Döneminde Ek Kazanç Sağlayan İşler Nelerdir?

Emeklilik Döneminde Ek Kazanç Sağlayan İşler Nelerdir?

Uzun ve yorucu yıllardan sonra hak kazanabileceğiniz emeklilik dönemi, aslında pek çok farklı durumu da beraberinde getirmektedir. Ev taksitleri, kapa...

Devamını Oku
2018 Yılında Uygulanacak Trafik Cezaları Belirlendi

2018 Yılında Uygulanacak Trafik Cezaları Belirlendi

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen trafik cezalarında, 2018 yılında yeniden değerlenme oranına göre yüzde 14,47 zam artışı gerçekleşti.İlk olara...

Devamını Oku