Generali Sigorta A.Ş

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları Nelerdir?

İlk Yayınlanma: 26.01.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 27.09.2021

Zorunlu deprem sigortası - DASK, deprem ve deprem kaynaklı oluşan yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi felaketlerin sigortalı bina ve bina temellerinde direkt olarak sebep olacağı tüm maddi zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Tüm Türkiye’de Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından uygulamaya alınan Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden dolayı oluşabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının direkt neden olacağı maddi kayıpları, sigorta poliçenizde belirtilmiş olan limitler çerçevesinde nakit olarak karşılamaktadır. Deprem sonrası binanız ister tamamen isterse de kısmi olarak zarar görmüş olsun zorunlu deprem sigortası ile teminat altında olur. Zorunlu deprem sigortası; binaların temellerinde, ana duvarlarında, bahçe duvarlarında, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlarında, taban ve tavanlarında, merdivenlerinde, istinat duvarlarında, asansörlerinde, sahanlıklarında, koridorlarında, çatılarında, bacalarında ve binanın benzer özellikteki tüm tamamlayıcı bölümlerinde oluşan hasarları karşılamaktadır. Yine depremin sebebiyet verdiği enkaz kaldırma, iş durması ve kâr kaybı gibi dolaylı zararlar ile vefat da dahil tüm bedeni zararlar ve manevi tazminat başvuruları zorunlu deprem sigortası kapsamına girmemektedir.

DASK Fiyatını Öğren!

Dask Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve deprem kaynaklı maddi hasarları teminat altına alınmaktayken DASK teminat kapsamı dışında kalan maddeler de şöyle sıralanabilir:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • İş durması
 • Kâr kaybı
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve iş yeri harcamaları
 • Mali sorumluluklarla ilgili ileri sürülebilecek tüm dolaylı kayıplar
 • Tüm taşınır eşya, mal ve benzerleri
 • Vefat dahil bütün bedeni zararlar
 • Manevi tazminat başvuruları
 • Deprem ve deprem sebebiyle meydana gelen yangın, patlama, tsunami ya da yer kayması haricindeki hasarlar
 • Depremle alakasız olarak, binanın kendi yapısında bulunan kusurlar nedeniyle ve zaman içinde oluşmuş hasarlar

Bu başlıklarda yer alan hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası – DASK’a ek olarak yaptırılabilecek konut sigortası tercih edilebilir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Teminat Limiti

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem sonrası sigortalıların zararlarının önemli ölçüde tazmin edilebilmesini ve hayata yeniden umutla devam edebilmelerini amaçlamaktadır. DASK, her yıl inşaat yapım maliyetlerinde tespit edilen artış miktarına göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlamaktadır. DASK tarafından bütün yapı türlerinde 2018 yılı için belirlenen azami teminat tutarı, bir önceki yıla göre 20 bin TL artışla 190 bin TL olmuştur. Azami teminat tutarının tespiti esnasında yıkıma uğrayan meskenin yeniden inşa maliyeti arsa değeri hariç olmak üzere dikkate alınmaktadır. Sigortalının sahip olacağı teminat tutarı ise DASK tarafından belirlenen azami teminat tutarını geçmemek şartıyla meskenin büyüklüğüne ve yapı türüne göre belirlenmektedir. Meskenin değeri Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından karşılanan azami teminat tutarının üzerinde ise sigortalı tamamen isteğe bağlı olarak teminatı aşan miktar için sigorta şirketlerinden ek teminat satın alabilir. Bu teminatlar özel sigorta şirketleri tarafından sunulan konut sigortaları kapsamında sunulmaktadır.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla belediye sınırları içerisinde yer alan meskenlere yönelik olarak hizmet veren bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca, aşağıda özellikleri belirtilmiş binalar teminat altına alınır:

 • Özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler,
 • Belirtilen özelliklere sahip binalar içinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından inşa ettirilen ya da verilen kredi desteği ile yapılan meskenler.

Bu koşulları karşılayan aşağıdaki konutlar da Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.

 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

Henüz bağımsız bir tapusu olmayan ve 2000’den önce inşa edilmiş olan meskenlerin sigortaları poliçe sahibinin beyanı ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılabilmektedir.

DASK Kapsamına Girmeye Yapılar

Çeşitli nedenlerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmayan ve dolayısıyla DASK teminatlarından yararlanamayacak bina türleri şunlardır:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası statüsünde kullanılan yapı ve bağımsız bölümler,
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçlarla kullanılan yapılar,
 • Nüfusu köyde kayıtlı kişiler ve köyde sürekli yaşayan vatandaşlar tarafından köy ve çevresinde inşa edilen binalar,
 • Herhangi bir projesi bulunmayan, mühendislik hizmetinden yoksun binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz olarak etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı belirlenen binalar,
 • Mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilen yapılar,
 • Yetkili kurumlarca yıkımına karar verilen yapılarla birlikte, kullanıma uygun olmayan terk edilmiş yapılar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındaki yapılara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz. Köy yerleşimleri; ağırlıklı olarak gelir düzeyinin düşük olması, yapıların yerel yönetimler tarafından kontrol edilmemesi ve sigorta hizmeti sunumunun zor olması gibi sebeplerle  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır. Eğer köy yerleşiminde yer alan bir yapınız varsa isteğe bağlı olarak İhtiyari Deprem Sigortası yaptırmanız mümkündür. Aynı şekilde ticari ve sinai amaçlı kullanılan yapılar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Benzer Başlıklar

Otomobilinizde Mutlaka Bulunması Gerekenler

Otomobilinizde Mutlaka Bulunması Gerekenler

Daha önceki bir çok yazımızda da yer verdiğimiz gibi, otomobil kullanmak; trafik kurallarına uyup, etrafa saygılı olunduğunda daha keyifli olup ve ris...

Devamını Oku
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yatarak tedavilerden ameliyatlara ve diyaliz tedavilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Ayakta ve yatarak tedavi gibi teminatları içerir.

Devamını Oku
Ehliyet Alma Şartları & Kimler Ehliyet Alabilir?

Ehliyet Alma Şartları & Kimler Ehliyet Alabilir?

Ehliyet alma şartları, kimlerin hangi sınıf ehliyet alabileceği ve ehliyet ücretleri ile ilgili tüm detayları öğrenmek için hemen tıklayın.

Devamını Oku