Generali Sigorta A.Ş

Deprem Neden Olur?

İlk Yayınlanma: 19.06.2019 Generali Sigorta Son Düzenleme : 18.11.2021

Dünyanın dört bir yanında sıklıkla tanık olduğumuz, şiddetine bağlı olarak kimi zaman yalnızca mal kaybına kimi zaman da hem can hem de mal kaybına sebebiyet veren depremler, doğanın insan üzerindeki gücünün en büyük göstergelerinden biridir. Depremin oluşumu kaçınılmazdır ancak gelebilecek zararı minimum seviyelere indirmek de insanların elinde olduğunu unutulmaması gerekir. Depremler içinde yaşadığımız konutlar için de çoğu zaman önemli bir tehdittir, bu ihtimale karşı birtakım önlemler almak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Depremin Tanımı Nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalara bağlı olarak ani bir şekilde meydana gelen titreşimler, dairesel bir seyir izleyecek çevresel bir sarsıntıya sebep olur. Deprem, özet olarak işte bu sarsıntılara verilen isimdir. Bu tanımı biraz daha bilimsel bir temele oturtmak elbette mümkündür. Deformasyon birikimi sonucu depolanan enerjinin fay düzlemi üzerindeki sürtünme kuvvetini aştığı durumlarda kayaçlar arası hareketlilik başlar. Olabildiğince ani bir şekilde oluşan bu hareketlilik enerjinin açığa çıkması olayını doğurur ve ortaya çıkan kinetik enerji, kırılmalar halinde son bulur. Kırılmaların temelini oluşturduğu sarsıntılar da deprem olarak açıklanır. Depremlerin etkisi Richter Ölçeği aracılığı ile hesaplanır ve sismograf tarafından çizilen çizgiler doğrultusunda büyüklük belirtilir. Haberlerde ya da resmi kaynaklarda ifade edilen 6.0, 7.1, 5.3 gibi değerler de işte bu şekilde ölçülen değerlerdir. Sözü edilen bu değerler, depremin sebebiyet verdiği etkinin anlaşılması noktasındaki en önemli göstergelerden biridir.

DASK Fiyatını Öğren!

Depremin Etkileri ve Etkileri Minimuma İndirme Yolları

Depremler, meydana geldikleri coğrafyalara bağlı olarak başta yapısal hasarlar olmak üzere tsunami, toprak kaymaları ya da mekânsal anlamda yangınlara neden olabilir. Depremin etkileri arasında en sık rastlanılan ve en açık biçimde görülen unsur, binalarda oluşan hasarlar olduğu söylenebilir. Binanın dış cephesinde yaşanabilecek çatlamalar, kırılmalar ve hatta bina yıkımları, maalesef insanlığın büyük çoğunluğu tarafından deneyimlenmiş etkilerdendir. Binaların gevşek toprağa meyilli araziler üzerine inşa edilmemesi, kullanılan materyallerin dayanıklı alternatifler arasından seçilmesi gibi makro düzeydeki önlemlerin yanı sıra ev içerisindeki mobilya, obje ve nesnelerin duvara sabitlenmesi ya da acil durum toplanma merkezleri belirlenmesi gibi mikro ölçekteki önlemler de alınabilir. Deprem sonucu oluşabilecek maddi hasarların karşılanmasında teminat görevi gören zorunlu deprem sigortası yani diğer adıyla DASK en temel tedbirlerden biri olarak kabul edilebilir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Önemi

Doğrudan deprem sebebiyle ya da depremlerin neden olduğu tsunami, yangın gibi diğer afet türleri nedeniyle konutlar üzerinde oluşacak hasarlar, zorunlu deprem sigortası ile tazmin edilir. Coğrafi bağlamda yapılan incelemeler ve geçmiş dönemdeki deneyimlemeler, Türkiye’nin de riskli bir bölgede yer aldığını açıkça gösterir. Bundan dolayı devlet de oluşacak hasarları teminat altına alabilmek için kanuni çerçevede bir düzenlemeye gitmiş ve deprem sigortasını zorunlu hale getirmiştir. DASK, sahip olunan konutun tamamının ya da bir kısmının zarar görmesi halinde oluşacak maddi kaybın güvence altına alınması bakımından oldukça önemlidir. Teminat limitleri doğrultusunda temellerden çatılara, tavan, baca ve istinat duvarlarına kadar istenilen her bölümde geçerli olabilir. Anlaşma çerçevesinde bölümlerden bazıları ya da tamamı sigortalanabilir. Zorunlu deprem sigortasının ödeme sürecinde bireylere birtakım kolaylıklar sağlanır. Fiyat teklifleri yalnızca birkaç dakika içerisinde yapılırken taşınmaz tipi, boyutu ve niteliklerine bağlı olarak değişen fiyatlar da avantajlı bir şekilde ödenebilir.

Benzer Başlıklar

DASK Nedir?

DASK Nedir?

DASK, konutların doğal afetlerden kaynaklanan hasarlarının karşılanması amacıyla hizmet veren Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısa adıdır. Aynı zaman...

Devamını Oku
DASK Yaptırmadan Ev Kiralanabilir mi?

DASK Yaptırmadan Ev Kiralanabilir mi?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmadan ev kiralama süreci ve DASK tazminatı süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için hemen tıklayın.

Devamını Oku
Evim Depreme Dayanıklı mı? Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Evim Depreme Dayanıklı mı? Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Deprem, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya sebebiyle bu topraklar üzerinde sık sık yaşanan bir doğal afet. Deprem afeti, şu an engellenemiyor olsa bile ya...

Devamını Oku