Generali Sigorta A.Ş

Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

İlk Yayınlanma: 07.12.2021 Generali Sigorta Son Düzenleme : 26.04.2022

Yangınlar, hem ciddi maddi hasarlara hem de can kayıpların yol açabilecek hasar boyutu yüksek hadiselerdir. Yangın sırasında yaralanmalar, duman ve zehirli gazların solunmasına bağlı sağlık problemleri ve hatta ölümler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra yangınların çoğu binalarda meydana gelir. Yangınlar, manevi hasar dışında çok büyük maddi hasarlar da yaratır. Yangınlar, çoğu zaman ihmalkarlıklar sebebiyle oluşuyor. Peki, olası yangın felaketlerine karşı yangında yapılması gerekenler nelerdir? Yangına sebep olan faktörler nelerdir? Yangına karşı alınacak önlemler nelerdir?

Yangının Nedenleri Nelerdir?

Yanın felaketinin birçok sebebi olabilir ancak başlıca sebep tedbirsizliktir. LPG tüpleri ve ısıtma sistemlerinin yanlış kullanımı iş yerleri ve konutlarda çıkan yangınların baş sebepleridir. Bunun yanında binalardaki kalorifer borularının düzeni olarak temizlenmesi gerekir ve patlayıcı maddeler için önlem alınır. Yangına karşı alınacak önlemler ihmal edilmemelidir. Tedbirler uygulanırsa yangın felaketinin önüne geçilebilir. Yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilinçsizlik de yangınlara sebep oluyor. Yangınlara karşı nasıl önlem alınması gerektiğini bilmemek başta olmak üzere; elektrikli ev aletlerinin kullanımını konusundaki bilinçsizlik, ısıtma sistemlerinin yanlış kurulumu ve yerleştirilmesi gibi sebepler yangına davetiye çıkarmaktadır. Yangına karşı alınacak önlemler arasında daha dikkatli olmak da yer alır. Yangına sebebiyet veren bir başka husus da ihmallerdir. Evden çıkarken prize takılı fiş unutmak, ocağı açık unutmak, tüpü açık bırakmak ya da yerlere atılan kibrit ve izmaritler yangınlara sebep olur. Yangına karşı alınacak önlemler ne kadar gözetilse de bazen elde olmayan sebeplerden dolayı da yangınlar meydana gelir. Kazalar sonucu yangın felaketleri yaşanabilir. Kalorifer kazanının patlaması gibi istenmeyen kazalar maddi ve manevi hasarlar meydana getirebilir. Doğa olayları da yangınlara sebebiyet verebilir. Yıldırım düşmesi gibi sebeplerle orman yangınları oluşabilir. Yangına karşı alınacak önlemler yerine getirilse de çeşitli sabotaj sebepleri yüzünden de yangınlar oluşabilir. Bunlar, bir amaç uğruna, bilerek ve isteyerek çıkartılan; can ve mal kaybına sebep verecek felaketlerdir.

Konut Sigortası Fiyatını Öğren!

Yangın Söndürme Yöntemleri Nelerdir?

Yangın söndürmeden kullanılacak birkaç yöntem vardır. Bunlardan ilki soğutarak döndürme ilkesidir. Bu yönteme göre yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir: Su ile yangın yerine müdahale edilerek, yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddenin ısısını alarak ateş söndürülebilir. Yanıcı maddeyi dağıtarak da ısı bölümü sayesinde yangının şiddeti düşürülebilir. Kuvvetli üfleme yoluyla da su ile söndürme ilkesine göre söndürme çalışması yapılabilir. Bir başka yöntemse havayı kesme olarak bilinir. Bu ilkeye göre; örtme, boğma ve yanıcı maddenin ortadan kaldırılması yolları izlenebilir. Kimyasallar ya da katı malzemeler ateş üzerine örtülerek yangın yeri kaplanabilir. Oksijenle teması kesilen yangının şiddeti azalarak söner. Boğma işlemi de yangının havayla olan ilişkisini kesmeye yönelik olarak uygulanır. Yanıcı maddenin ortamdan uzaklaştırması yoluyla da yangın söndürülebilir.

Yangın Söndürücü Maddeler Nelerdir?

Yangına karşı alınacak önlemler arasında bilinmesi gereken bir husus da yangın söndürücü maddeleri bilmektir. Yangını söndürecek en önemli madde sudur. Kum da alevlerle hava arasındaki ilişkiyi kesmek için kullanılır. Köpük de yangın söndürme yöntemlerinde kullanılan işlevsel maddelerden biridir. Hem yangın yüzeyini kaplaması hem de soğutma özelliği sayesinde tercih edilebilir. Karbondioksit gazı ve diğer kimyasallar tozlar da yangın söndürme işleminde kullanılabilir.

Yangın İçin Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Yangına karşı alınacak önlemler bilinerek olası felaket öncesi tedbir alınabilir. Yangından korunma konusu; yapısal bakımdan ve organizasyon bakımdan yangından korunma olarak ikiye ayrılır. Yapısal bakımdan yangından korunmak için; binalarda yanmaz ya da yanması kolay olmayan malzemeler tercih edilmelidir, yangın bölümleri oluşturulmalıdır, kısa yangın çıkışı noktaları oluşturulmalıdır, yangın merdiveni ve yangın tüpleri ne olursa olsun yapı bünyesinde yangın felaketine karşı hazır bulunmalıdır. Bunun yanında, yangına karşı alınacak önlemler arasında organizasyon bakımından korunma yolları da vardır. Genelde kurum ve iş yeri binalarında bilinmesi ve uygulanması gerekilen hususlardır. Buna göre; bina yönetimi yangına karşı bilinçli olmalı ve yangına karşı gerekli kuralları uygulamalıdır, korunma sistemi kontrol ettirilmeli ve yangın tatbikatları uygulanmalıdır.

Yangın Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yangın esnasında yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir; öncelikle sakin kalınmalıdır. İtfaiyeyi arayıp yangın bildirilmeli ve bulunulan yerde yangın ihbar düğmesi var ise basılmalıdır. İtfaiye gelene kadar ortamdan uzaklaşma imkanı varsa uzaklaşılmalıdır. Eğer uzaklaşmak mümkün değilse kapı ve pencere açılarak ortam havalandırılmalı ve nefes alırken ıslak bez ya da peçete ile ağız ve burun örtülmeli, zehirli gaz solunmamaya dikkat edilmelidir. Görevliler dışında ortama kimse sokulmamalı ve başkalarının can güvenliği riske atılmamalıdır.

Yangından Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yangına karşı alınacak önlemler alınsa da bazı durumlarda yangın felaketiyle karşılaşabilir. Bu felaketler sonrasında yapılması gerekenler vardır. Yangın ormanlık alandaysa küçük kıvılcımların tekrar alevlenmemesi için su ile söndürme çalışması yapılabilir. Yangın yerindeki dumanları fazla solumamak adına oradan uzaklaşılmalı ve yangın sonrası sağlık durumu kontrol ettirilmelidir.

Benzer Başlıklar

Deprem Sonrası Alınacak Önlemler

Deprem Sonrası Alınacak Önlemler

Türkiye topraklarının büyük bir çoğunluğu deprem kuşağında yer alıyor. Bu sebeple, deprem tehlikesine her an hazırlıklı olunması gerekiyor. Kanunlar t...

Devamını Oku
DASK Nedir?

DASK Nedir?

DASK, konutların doğal afetlerden kaynaklanan hasarlarının karşılanması amacıyla hizmet veren Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısa adıdır. Aynı zaman...

Devamını Oku
Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Deprem bölgesi olan ve deprem kuşağı olarak adlandırılan ülkemiz, plansız kentleşme ile birlikte daha da riskli bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Son y...

Devamını Oku