Generali Sigorta A.Ş

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Karşılamadığı Hasarlar Nelerdir?

İlk Yayınlanma: 05.01.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 27.09.2021

Zorunlu Deprem Sigortası, tüm sigortacılık hizmetlerinde olduğu gibi belirli bir kapsamda teminat sağlamaktadır. Bu teminat koşulları, tıpkı DASK sigorta fiyatlarında olduğu gibi tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve deprem kaynaklı maddi hasarları karşılarken; aşağıda belirtilen zararlarınız teminat kapsamı dışında tutulmaktadır:

 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Kâr kaybı
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve bunlardan kaynaklanan diğer tüm dolaylı zararlar
 • Deprem ve deprem sebebiyle oluşan infilak, yangın, tsunami ya da yer kayması gibi durumların dışında kalan hasarlar
 • Depremle hiçbir ilişkisi bulunmayan, tamamen bina yapısındaki kusurlar nedeniyle zaman içerisinde oluşmuş zararlar

Bu özellikteki zararlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak konut sigortası yaptırabilir, kapsam dışındaki muhtemel kayıplara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Azami Teminat Limiti Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu - DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile muhtemel bir deprem felaketinin ardından, sigorta sahiplerinin hayatlarına yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. Bu amaçla DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa endekslenen azami bir tutar belirler. Sigorta sahiplerine, konut özellikleri ve hasar boyutu gibi ölçütlere göre bu tutarı aşmayacak şekilde teminat sağlar. DASK tarafından Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında belirlenen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm yapı tipleri için 170 bin TL’dir.

DASK Fiyatını Öğren!

Azami Teminat Tutarı Neye Göre Belirlenir?

Azami teminat tutarı belirlenirken yıkılan yapının yeniden inşa edilme maliyeti dikkate alınır. Bu maliyet hesaplanırken yapının üzerinde inşa edildiği arsa değeri kapsam dışında tutulur. Sigortalının teminat tutarı -azami teminat tutarını geçmemek koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Mesken değerinin DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşması halinde; sigortalı, isteğe bağlı olarak, tutarı aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Bina Türleri

Zorunlu Deprem Sigortası, belirlenen kriterleri karşılamayan yapıları kapsam dışında tutmaktadır. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip bina türleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan yapılar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve kırsal bölgede sürekli oturan kişiler tarafından yerleşik köy alanları etrafında ve mezralarda inşa edilen yapılar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan yapılar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş yapılar,
 • Uğradığı tadilat sonucu taşıyıcı sistemine zarar verildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen yapılar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen yapılar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen yapılar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk yapılar.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındaki binalara, isteğe bağlı Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz. Köy yerleşimleri, genellikle gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigorta sunumunun zor olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında yer alır. Köy yerleşimlerinde yer alan yapılar için de isteğe bağlı Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de isteğe bağlı Deprem Sigortası yaptırılabilir. Zorunlu ya da isteğe bağlı olsun, depreme bağlı olası maddi kayıplarınız önlemek için Deprem Sigortası yaptırmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Benzer Başlıklar

Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Günümüzde hemen hemen herkesin kendisine ait bir aracı var. Günlük hayatımızda büyük öneme sahip araçlarımız yaşantımızı oldukça kolaylaştıran faydala...

Devamını Oku
Egzoz Muayenesi

Egzoz Muayenesi

Araç sahiplerinin ve sürücülerinin egzoz gazı muayenesini en iyi ve doğru şekilde yaptırmaları için profesyonel kuruluşlardan hizmet alması ve egzoz...

Devamını Oku
En Çok İhlal Edilen Trafik Kuralları

En Çok İhlal Edilen Trafik Kuralları

Türkiye’de yılda ortalama 130 bin trafik kazası meydana geliyor. Bu kazaların bir çoğuysa, en temel trafik kurallarını ihlal etmek ve dikkatsizlik seb...

Devamını Oku