Ek 5 Sigorta Primi Ne Kadar

İlk kez 30 Nisan 2008 tarihinden önce giriş yaptırmış olanlar ve kesintisiz bir şekilde prim ödemesi yapanlar, aylık brüt asgari ücretin 15 günlük prim esas kazancı üzerinden ödeme yapıyorlar. Bu nedenle alacak oldukları emekli maaşı da bir miktar düşük oluyor. Bundan yola çıkılarak 15 gün üzerinden 2925 tarım SSK ödemesi yapan herkesin 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında aylık olarak 478,23 TL’lik bir prim ödemesi yapması gerekiyor.

Tarım Sigortası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa 6111 sayılı kanun ile 1 Mart 2011 tarihinde eklenmiş olan Ek 5 maddesiyle kamu idarelerinde tarım ve orman işlerinde hizmet akdi olan süresiz çalışan kişiler, Ek-5 sigortalısı ve tarım sigortalısı olarak değerlendiriliyor. Eklenen maddeler ile orman ve tarım işlerinde süreksiz olarak çalışan işçilerin ve mevsimlik işçilerin isteğe bağlı sigortalı olması imkanı tanınıyor. Ek 5 tarım sigortalısı olabilmek için tarım işlerinde çalışıyor olmak, özellikle süreksiz (dönemsel) çalışıyor olmak en önemli koşul oluyor. Bunun yanı sıra çiftçi kaydı olmaması, herhangi ek bir işte çalışmıyor olmak ve aktif ticari vergi kaydı olmaması, Ek 5 tarım sigortalısı olabilmek için gereken diğer şartlar arasında yer alıyor.

Ek 5 Sigorta Prim Ücreti

Primi düzenli olarak ödeyenler, ödeme işlemlerini tüm bankalardan, bankaların ATM’lerinden, PTT’lerden, mobil ya da internet bankcılığından kolay bir şekilde yapabiliyor. Tarım sigortası aracılığı ile emekli olmak isteyenler, 4A üzerinden SSK kapmasından isteğe bağlı olarak yaptıkları ödemelerle bu hakkı elde edebiliyorlar. Ülkede 2011 yılında yürürlüğe giren bu emeklilik türü kapsamında, aylık olarak ödenen primler, asgari ücretin brüt miktarıyla hesaplanıyor. Ek 5 sigorta primi 2020 yılı içinde en düşük ödeme miktarı 781.38 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu prim ödemeleri doğrultusunda kazanılan emeklilik maaşı değişiyor ve en yüksek miktar olan 913.80 lira ödeme gerçekleştiriliyor.

Bireysel Sigorta