Generali Sigorta A.Ş

Önemi her geçen gün artan sürdürülebilirlik kavramı, mevcut ihtiyaçları karşılamak için doğal kaynakları kullanırken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri dengede tutma süreci olarak açıklanabilir.

Dünya nüfusunun artması, sanayileşme faaliyetlerinin hızlanması gibi etkiler sonucu doğal kaynaklar kontrolsüz ve bir bakıma acımasızca kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda da insanlık pek çok küresel problemle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla doğal kaynakların daha bilinçli kullanılması, doğaya verilen zararın minimize edilmesi ve hatta bunun sıfırlanması konuları büyük önem kazanmıştır. İşte “sürdürülebilirlik” burada devreye girmektedir ve birtakım faaliyetleri başka canlıların yaşamlarını tehlikeye atmadan gerçekleştirebilme konusuna farkındalık sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik ile ilgili merak edilenleri bu yazımızda ele aldık, keyifli okumalar!

Sürdürülebilirlik İçin Gerekli Faktörler Nelerdir?

“Sürdürülebilirlik nedir” sorusunun yanıtına ulaşmak, sürdürülebilirliği anlamak için tek başına yeterli değil ne yazık ki. Bu konuda bilinçli olmak için “sürdürülebilirlik için neler yapılabilir” sorusunun yanıtlarını da biliyor olmak gerekiyor.

İşte sürdürülebilirlik için gerekli birtakım faktörler:

Sürdürülebilirlik İçin Gerekli Çevresel Faktörler

Sürdürülebilirlik için çevresel faktörler büyük önem arz ediyor. Bu faktörler arasında; doğal kaynak yönetimi, atık yönetimi ve enerji verimliliği maddeleri yer alıyor. Doğal kaynak yönetimi su, enerji, ormanlar gibi doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ifade ediyor. Sürdürülebilir atık yönetimi denildiğinde ise atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesi düşünülebilir. Daha verimli enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ise “sürdürülebilir enerji” verimliliği açısından oldukça önemli.

Sürdürülebilirlik İçin Gerekli Ekonomik Faktörler

Sürdürülebilirlik kalkınma açısından son derece önemli bir kavram. Ve bu kavram yalnızca çevresel faktörlerle değil ekonomik faktörlerle, sosyal faktörlerle ve hatta eğitimsel faktörlerle de desteklenmeli. Ekonomik “sürdürülebilirlik ilkeleri” arasında; ticaretin adil ve eşitlikçi olması, gelir adaleti ve yoksulluğun azaltılması; işletmelerin toplumlarına ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmesi maddeleri sıralanabilir.

Sürdürülebilirlik İçin Gerekli Sosyal Faktörler

Hem günümüzde hem de gelecekte sağlıklı ve yaşanabilir bir toplum için “sosyal sürdürülebilirlik” konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için cinsiyet eşitliği, ırkçılıkla mücadele, fırsat eşitliği gibi sosyal konulara duyarlılık ve toplulukların kararlara katılımı ve süreçlere etkin bir şekilde dahil edilmesi konuları büyük önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik İçin Gerekli Eğitim Faktörleri

Toplumun sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesi ve bu konuda eğitimler sunulması da en az diğer faktörler kadar önemli. Ayrıca çeşitli araştırma ve inovasyon çalışmaları gerçekleştirilerek yenilikçi çözümler ve teknolojilerin geliştirilmesi de sürdürülebilirliğin devamı için gerekli.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Sürdürülebilirliğin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için bir bütün olarak ele alınması oldukça mühim. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bir dengeyi korumayı amaçlayan sürdürülebilirlik hem şu anki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşakların yaşam kalitesini sürdürebilir bir şekilde devam ettirebilmelerini sağlamak açısından değerlidir. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik şu açılardan da önemlidir:

  • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
  • Doğal kaynakların korunabilmesi,
  • Çevresel sağlığın korunabilmesi,
  • İklim değişikliğiyle mücadele edilebilmesi,
  • İnsan sağlığı ve refahının korunabilmesi,
  • Ekonomik kararlığının devamının sağlanabilmesi.

Uzun vadeli kalkınma ve yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırma anlamında her bireyin sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesi ve genelden bakıldığında da toplumlarda buna yönelik faaliyetler yürütülmesi son derece önemlidir.

Sürdürülebilir yaşama evinizden başlayın!

"Gıda İsrafı Nasıl Önlenir" başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz. 

 

En Çok Okunanlar