İşsizlik Sigortası Nedir ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Kişiler, yaşam kalitesini yükseltmek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilmek için çalışmak zorundadır. Ancak her ne kadar yapılan işin garanti olduğu düşünülse de zamanla ortaya çıkabilecek farklı faktörler nedeni ile işsiz kalma durumu ile karşılaşılabilir. İşin herhangi bir nedenle kaybedildiği durumlarda ise işsizlik sigortası devreye girer. Çok merak edilen işsizlik sigortası nedir sorusu ise tüm çalışanların yanıtını bilmesi gereken konular arasındadır.

İşsizlik Sigortası Nedir?

İşsizlik sigortası; herhangi bir iş yerinde çalışılan süre içerisinde gerekli yetenek ve istek olmasına rağmen kişinin kendi kusuru olmadan işini kaybetmesi durumda devlet tarafından ödenen zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünün en önemli amacı kişilerin işsizlik durumu ile karşı karşıya kalması halinde kendini ve ailesini asgari düzeyde belli bir süre geçindirebilmesini sağlamasıdır. Aynı zamanda bu süre zarfında kişiler acele karar vermeden kendi niteliklerine uygun bir iş bulabilmenin imkânını da elde etmiş olurlar. Kişiler işsizlik sigortası hakkı elde edebilmek için daha iyi niyet koşulları çerçevesinde çalışarak verimliliğin artmasına da katkı sağlarlar. Bununla birlikte kayıt dışı istihdam konusunda da oldukça etkili bir yöntemdir.

İşsizlik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik sigortası hesaplaması için sigortalı olarak çalışan kişinin son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınır. Bu kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplamaya tabi tutulur. Kaç gün ödenek verilecekse o kadar gün sayısı ile çarpılır ve daha sonra aylık olarak işçinin hesabına aktarılır. Kısacası çalışanın ortalama ücretinin %40’ı kadar işsizlik ödeneği alınabilir. Bunların yanında işsizlik sigortası fonu yararlanma şartları da merak edilenler arasındadır. İşsiz kalınan dönemde bu fondan yararlanabilmek için kişilerin kendi istekleri dışında ve kusurları olmadan işten uzaklaştırılmış olmaları gerekir. Hizmet akdinin feshedilmesi sonrasında 120 gün içerisinde prim ödeme koşulu ile sürekli çalışmış olması da aranılan nitelikler arasındadır. Bununla birlikte en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gereklidir. Hizmet akdi feshedildikten sonra kişilerin sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a elektronik ortam üzerinden ya da şahsen başvurusunu yapması gerekir.

İşsizlik Sigortası Primi Ne Kadar?

Kişilerin işsiz kalması durumunda ödenen sigorta 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tarafından düzenlenir. Bu süreçte ödenen prim miktarı ise belirtilmiş olan esas aylık brüt kazançlar için devlet %1 oranında, sigortalılar %1 oranında ve işveren ise %2 oranında prim ödemesi yapmak durumundadır. Belirli şartlar doğrultusunda işlerinden ayrılmış olanların hak kazanmış oldukları işsizlik maaşı ve sigortası ile ilgili birçok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bireysel Sigorta