Generali Sigorta A.Ş

Düzenli olarak gelir elden eden ve mesleki hizmet alan kurum ve kişilerin tabii olduğu vergilerden biri de stopaj vergisidir. Devlet tarafından çeşitli yöntemler ile hesaplanarak belirlenen stopaj vergisi mükellefiysen ödeme zamanlarını düzenli bir şekilde takip etmeli ve ilgili tutarı ödemelisin.

Stopaj Nedir?

Bir vergi ödeme yöntemi olan stopaj, işverenler tarafından ilgili vergi dairesine tahsil edilir. Peki stopaj vergisi nedir? İşverenin çalışana ödeme yapmadan önce belirlenen tutar oranında yapılan kesintiye stopaj vergisi denir. Stopaj vergisini kesinti yapan işveren çalışan adına vergi dairesine yatırır. Böylece gelir sahibinin stopaj için tekrar vergi ödemesine gerek kalmaz. Kazançlara ilişkin vergi tutarları yasalarca belirlenen oranlara uygun olarak gelir sahibinden kesilmeli ve gelir sahibi stopaj vergisi kesintisinin yapıldığına dair bilgilendirmelidir. Stopaj sayesinde vergi tahsilatı daha güvenli bir şekilde yapılır ve vergi maliyetleri azalır. Vergi tutarı gelir sahibine ödeme yapılmadan önce kesildiği için ödemeler daha hızlı gerçekleşir ve tutarın kaybolmasına dair riskler ortadan kalkar.

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Stopaj vergisi, işverenin hak ettiği kazancı gelir sahibine iletmeden önce gelir sahibinin adına ödediği bir vergi türüdür. Bu sayede gelir sahiplerinin ilgili kazançlara ait vergi yükümlülükleri ortadan kalkar. Peki stopaj vergisi ne zaman ödenir? Gelir sahibi adına ödenen stopaj vergisinin ne zaman ödeneceği her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanır ve vergi mükelleflerine duyurulur. Vergi mükellefiysen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı vergi takvimini takip edebilir ve bu doğrultuda gelir sahipleri ile iş anlaşmalarını yapabilirsin.

Stopaj Vergisi Kaç Ayda Bir Ödenir?

Vergi mükellefi işverenler stopaj vergisi ödemelerini aylık veya üç ayda bir olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na her ay ödeme yapacak vergi mükellefleri, ilgili ayın 26. gününe kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Üç ayda bir ödeme yapmayı tercih eden vergi mükellefleri ise üçüncü ayın son ödeme gününe kadar stopaj vergisi tahsilatını gerçekleştirmelidir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi kapsamında bildirilen vergiler için stopaj ödeme zorunluluğu bulunur. Bu kapsamdaki ödemeler her sene mart ve temmuz aylarında olacak şekilde iki eşit taksit tutarına bölünerek ödenir. Kira stopaj ödemeleri de mart ayında beyan edilir ve beyanın ardından mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit şeklinde ödenebilir.

 

 

Stopaj Vergisi Hesaplama

Her yıl belirli aralıklarla işveren tarafından ödenmesi zorunlu stopaj vergisi ne kadar? Stopaj vergisi hesaplamaları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır ve her yıl güncel olarak düzenlenir. Brüt ücret dikkate alınarak yapılan bu düzenlemede stopaj vergisinin türü de etkilidir. Temel olarak stopaj vergisi türleri kira ve ücret olarak ikiye ayrılır. Kira ve ücret stopaj vergilerinin kesinti oranları farklıdır. Stopaj vergisini hesaplanırken öncelikle stopaj türü ve ilgili kazancın tutarı belirlenir ve bu oranda kesinti yapılır.

Kira türündeki stopaj vergisi için belirlenen oran %20’dir. Böylece brüt kira miktarının %20’si hesaplanır ve ilgili zamanda ödenir. Örneğin brüt kira değeri 5000 TL olan bir mülkün stopaj vergisi kesintisi 1000 TL olarak hesaplanır. Kesintiden geriye kalan 4000 TL ise net kira bedelidir ve mülk sahibine aittir. Ücret stopaj vergisinde ise SGK kesintisinin ardından kalan tutar baz alınarak hesaplanır.

Kesinti tutarı için belirlenen stopaj vergisi oranları gelir dilimlerine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, 2022 yılında ücreti 880.000 TL ve üzeri gelir sahipleri için kesinti oranı %40 iken 32.000 TL’ye kadar olan gelirlerin kesintisi %15 oranındadır. Dolayısıyla ilgili yılın vergi tutarları takip etmeli ve güncel tutarlara göre ödeme yapmalısın.

KOBİ ve esnaflar için sunulan Ekmek Teknem Sigortası ile yalnızca seçtiğin risklere karşı korunabilir ve bütçe kontrolü sağlayabilirsin. Sen de Generali Ekmek Teknem Sigortası ile sunulan esnek teminat paketlerinden yararlanarak, iş yerini güvence altına alabilirsin.

En Çok Okunanlar