Generali Sigorta A.Ş

Trafiğe çıkmadan önce bilinçli bir sürücü olmanın görevlerinden birisi de, aracın trafik kurallarına uygun ve resmi evrakları ile teknik koşullarının eksiksiz olması. Aracın çekilerek trafikten alıkonulması durumu olan trafikten men cezası ne zaman verilir uyulması gereken kurallar nelerdir. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için ve hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak halinde tescili yapılana kadar araç trafikten men edilir. İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak halinde trafiğe çıkarılan aracın tescili yapılana kadar araç trafikten men edilir. Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak halinde eksiklikleri giderilinceye kadar araç trafikten men edilir. Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak halinde; araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar araç trafikten men edilir. Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak halinde trafik zabıtasınca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak halinde araç trafikten men edilir. Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Teknik bir takım şartları (servis freni, lastikleri, dış ışık donanımlarından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları…) eksik veya bozuk araçlar kullanılıyorsa teknik şartlar uygun hale getirilene kadar araç trafikten men edilir. Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması halinde aykırılığı giderilene kadar araç trafikten men edilir. Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak halinde teknik şartlar uygun hale getirilene kadar araç trafikten men edilir.

Trafikten Men Cezası

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak halinde ihtar edilir, tekrarı halinde trafikten men edilir. Takograf bulundurmayan kamyon, çekici ve otobüsler ile taksimetre bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılır şekilde bulundurmayan taksi ve otomobillere trafiktem men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Karayolunda geçici süreyle kullanılacak olan tescilsiz araçların geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan kullanılması, Bu belgelerin başka araçta veya süreleri geçmiş olarak kullanılması halinde trafikten men edilir. Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek halinde yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar araç trafikten men edilir. Resmi olmayan araçların tescil plakalarının rengi devlet malı araçların plaka renkleriyle aynı olması halinde aykırılık giderilene kadar trafikten men edilir. Muayene süresi geçen araçlar trafikten men edilir. Taşıma sınırını aşan miktarda yük alan veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapan araçlar trafiğe çıkıyorsa, Tehlikeli ve zararlı maddeleri izinsiz ve tedbirsiz taşınıyorsa, Ağırlıkları ve boyutları ile taşınması özel izne bağlı olan eşyalar izinsiz yükleniyorsa, taşınıyorsa veya taşıttırılmak durumundaysa, Yük nakil araçlarına azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılıyorsa, Tescilli araçlar trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarılıyorsa, Zorunlu mali sorumluluk sigortası gerektiren araçlara sigorta yaptırılmamışsa araç trafikten men edilir. Aracınızı güvene almak için ihtiyaç duyacağınız kasko sorgulama konularında Generali’den 7/24 yardım alabilirsiniz.

En Çok Okunanlar