Generali Sigorta A.Ş

Yeşil pasaport veya bir başka ifade şekli ile hususi damgalı pasaport, normal olarak çoğu kişinin kullanmakta olduğu bordo renkli umuma mahsus pasaporta göre sahiplerine çok daha fazla avantaj sağlar. Devlet memurları yeşil pasaport alırken kurumlarına müracaat ederler.

Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport, 1, 2 ve 3. derece kadroda halen çalışmakta olan veya bu kadrolardan emekli olmuş devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına verilen hususi damgalı pasaport türüdür. Son yapılan düzenleme ile belli bir ihracat seviyesini aşan ihracatçılar ile 15 yıl ve üzeri mesleki kıdemi haiz avukatlara da verilmektedir.

Avukatlara Yeşil Pasaport Veriliyor mu?

Baro levhasına kayıtlı olarak 15 yıl ve üstü kıdem sahibi olan avutlara yeşil pasaport verilir. Ayrıca mevzuattaki şartları taşımaları şartı ile onların eş ve çocukları da yeşil pasaport alabilir. 15 yıllık kıdem süresinin hesabında kesintilerle de olsa avukatların baro levhasına kayıtlı oldukları süre dikkate alınır. Eğer aradaki kesintiler kamu kurumları ile kamu iktisadi teşekküllerinde asli ve sürekli avukatlık pozisyonunda geçirilmiş ise onlar da bu süreye dâhil edilir. Aksi halde 15 yıllık süre hesabında dikkate alınmaz.

Yeşil Pasaport Başvuru Belgeleri

Yeşil pasaport başvuru işlemleri sırasında gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi,
  • Son altı ayda çekildiği kolaylıkla anlaşılan 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Halen çalışmakta olan kamu görevlileri, koşulları taşıyan ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,
  • Emekliler veya görevden çekilenler için kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı,
  • Birinci dereceden emekliye ayrılmış belediye başkanları için Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınmış durumlarını gösterir resmi yazı,
  • Anne babalarından dolayı yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi,
  • Anne babalarından dolayı yeşil pasaport alacak olan engelli yetişkin çocuklar için sağlık kurulu raporu,
  • Varsa eski pasaport,
  • Ayrıca başvuru öncesinde defter bedeli ödenmiş olmalıdır. Yeşil pasaportlar pasaport harcından muaftır.

Yeşil Pasaport Avantajları

Yeşil pasaport ile umuma mahsus bordo renkli pasaport sahiplerinden vize isteyen başta Schengen Bölgesi ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat etmek mümkündür. Avrupa'da yer alan Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, İsveç, İsviçre, Macaristan, Norveç gibi ülkeler buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Brezilya’dan Bahamalar’a, Küba’dan Arjantin’e, Seyşeller’den Maldivler’e kadar dünyadaki pek çok ülkeye vize almadan yeşil pasaport ile gidilebilir. Bu şekilde hem vize harçlarından tasarruf etmek hem de yolculukları daha net bir şekilde planlamak mümkündür. Yeşil pasaport öğrenciler için harç muafiyeti ve serbest dolaşım gibi ciddi avantajlar sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası

En Çok Okunanlar