Generali Sigorta A.Ş

Sigorta ve muhasebe alanında yaygın olarak kullanılan terimlerden biri olan zeyilname, bilhassa sigorta sözleşmelerinde çok önemli bir yere sahiptir. Primli ya da primsiz olabilen zeyilnamenin düzenlenmesini gerektiren farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. "Zeyilname nedir ve ne zaman düzenlenir?" sorusuna daha detaylı bir şekilde bakalım.

Zeyilname Nedir?

Herhangi bir kurum ya da şahıs sigorta yaptırdıktan ve sigorta poliçesini imzaladıktan sonra, kanuni olarak poliçelerde değişiklik yapılamaz. Ancak bazı özel durumlarda değişiklik yapılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda poliçenin tekrar hazırlanması yerine zeyilname hazırlanarak sürecin uzaması engellenir. Hazırlanan poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir ilave, iptal ya da değişiklik söz konusu olduğunda, esas poliçeye ek olarak düzenlenen belgelere zeyilname denir. Bu süreçte yapılan değişikliklere de zeyil adı verilir. Poliçe dışında da zeyilnamenin kullanıldığı alanlar vardır. İhale sözleşmelerinde zeyilnameye gerek duyulur. Hazırlanan şartnamede ihale ilanı yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılması gerekebilir. İhalenin iptal olmasını engellemek amacıyla zeyilname örneği hazırlanır. Zeyilname süresi ise değişiklik yapılacak dokümanın son teklif gününden en az 10 gün öncesidir.

Zeyilname Ne Zaman Düzenlenir?

Zeyilname hazırlanmasını gerektiren pek çok farklı faktör vardır. Poliçe hazırlanırken yapılan bir yazım yanlışı, adres değişikliği, teknik hatalar gibi durumlarda zeyilnameye başvurulur. Zeyilname belgesinin hazırlanırken en önemli nokta, her iki tarafın da rızasının olmasıdır. Sigorta şirketi de sigorta yaptıran kişi de belge düzenlenmesinde ortak bir karara varmalıdır. Sigorta şirketi kendi başına poliçe şartlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. İki tarafın karşılıklı olarak anlaşması ve sigorta şirketinin poliçede öne sürdüğü taahhütleri gerçekleştirmesi gerekir. Aynı şekilde sigortalı da poliçede yazan şartlara uymak zorundadır. Zeyilname düzenlenirken bazı işlemlerden prim alınabilir. Örneğin adres değişikliği prim gerektirmeyen bir işlem iken; aracınızın plakasını değiştirmeniz, trafik sigortası poliçe zeyilname işlemi için prim ödemenize neden olabilir.

Bireysel Sigorta

En Çok Okunanlar