Generali Sigorta A.Ş

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

İlk Yayınlanma: 05.11.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 11.03.2024

Sigorta, kanunda istisnai olarak belirtilen durumlar haricinde herhangi bir riskten kaynaklanan finansal kayıpları ve zararları karşılamak üzere kullanılan bir mali araçtır. Ferdi Kaza Sigortası nedir sorusuna ise herhangi bir mülke bağlı olmaksızın sigortalının sadece kendi iradesi dışında başına gelebilecek kazalara yani kanundaki tanımına göre sakatlanma veya yaşam yitirilmesi ile sonuçlanabilen ani, beklenmedik ve harici olarak gerçekleşen tüm olaylara karşı sigortalıyı teminat altına alan bir sigorta türü olarak cevap verebiliriz. Ferdi Kaza Sigortası poliçesinin sağladığı teminatlar, yine kanunda belirtildiği üzere, kazadan kaynaklı olarak gerçekleşen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik tazminat ve tedavi durumlarının oluşturduğu kayıp ve zararları karşılayabilir.

Bu durumlardan ölüm hali ve sürekli sakatlık diğer iki durumdan bağımsız olarak birlikte temel poliçenin kapsamına alınırken gündelik tazminat ve tedavi masrafları tek başlarına yani ölüm ve sürekli sakatlık durumlarından bağımsız olarak Ferdi Kaza Sigortası kapsamında teminat altına alınamaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Eğer sigortalı kaza anında veya 1 sene içerisinde kazaya bağlı olarak vefat ederse yasal hak sahiplerine ölüm teminatı tazmin edilir. Sigortalı kaza anında veya 2 sene içerisinde kazaya bağlı olarak sürekli sakatlığa maruz kalırsa Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen ve yazının sonunda görebileceğiniz oranlar listesine uygun bir şekilde Sürekli sakatlık teminatı tazmin edilir.

Gündelik Tazminat ise eğer sigortalı geçirdiği kazadan dolayı çalışamayacak duruma düşerse poliçede belirtilen tazminat miktarı dahilinde en fazla 200 gün süreyle ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek hale gelince bu miktar yarıya iner. Yine poliçenin kapsamına giren kazadan kaynaklı doktor ücreti ile banyo, fizik terapi, hastane, ilaç, radyografi, ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri haricinde, teminat toplamının %10'unu aşmamak üzere tedavi masrafları başlığı altında tazmin edilmektedir. Sigorta teminatı altına alınacak kişiler üç meslek grubu altında toplanmaktadır: Fikren veya elle çalışanlar; Elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar ve devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar. 16 yaş altı ve 65 yaş üstündeki sigortalılarda ise belirli esaslar ayrıca uygulanmaktadır.

Sportif faaliyetlere katılım durumunda gerçekleşen kazalar ise lisanslı ya da lisanssız olarak spor yapan sigortalılara verilebilen ek poliçe maddesi kapsamındadır. Ferdi Kaza Sigortası bireysel olarak ya da işyeri, kulüp, dernek gibi herhangi bir grubu oluşturan şahısların bütünü için ayrıca Grup Ferdi Kaza Sigortası şeklinde yaptırılabilir. Bu teminatlar işyeri sınırları dahilinde dışarıda belirli bir görev gerçekleştirilirken ya da günde 24 saat geniş kapsamlı şeklinde verilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaptırılan Ferdi Kaza Sigortaları tüm dünyada geçerliliğini korumaktadır.

Sürekli Sakatlık Tazminat Oranları

Sakatlık Hali% Oranları
İki gözün tam kaybı100
İki kolun veya iki elin tam kaybı100
İki bacağın veya iki ayağın tam kaybı100
Bir kol ya da bir el ve bir bacak ya da bir ayağın tam kaybı100
Umumi felç100
Şifa bulmaz akıl hastalığı100

 

Sakatlık HaliSağ % OranSol % Oran
Kolun ya da elin tam kaybı6050
Omuz hareketinin tam kaybı2520
Dirsek hareketinin tam kaybı2015
Bilek hareketinin tam kaybı2015
Baş parmak ile işaret parmağının tam kaybı3025
Baş parmak ile beraber işaret parmak harici bir parmağın tam kaybı2520
İşaret parmağı ile beraber baş parmak harici bir parmağın tam kaybı2015
Baş ve işaret parmaklarından harici üç parmağın tam kaybı2520
Yalnız baş parmağın tam kaybı2015
Yalnız işaret parmağının tam kaybı1510
Yalnız orta parmağın tam kaybı108
Yalnız yüzük parmağının tam kaybı87
Yalnız küçük parmağın tam kaybı76

 

Sakatlık Hali% Oranları
Bir bacağın dizden yukarısından tam kaybı50
Bir bacağın dizden aşağısından tam kaybı40
Bir ayağın tam kaybı40
Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi30
Bir kalçanın hareketinin tam kaybı30
Bir dizin hareketinin tam kaybı20
Bir ayak bileği hareketinin tam kaybı15
Bir ayak baş parmağının tam kaybı8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması15
Bir gözün tam kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı25
Her iki kulağın tam sağırlığı40
Bir kulağın tam sağırlığı10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması25
Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği30
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı10

Benzer Başlıklar

Ferdi Kaza Sigortası İptali için Ne Yapılır?

Ferdi Kaza Sigortası İptali için Ne Yapılır?

Ferdi kaza sigortası iptali için size ait ve size özel olarak yapılan ferdi kaza sigortasının poliçesini dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedi...

Devamını Oku
Ferdi Kaza Sigortasında Hangi Haller Kaza Sayılmaktadır?

Ferdi Kaza Sigortasında Hangi Haller Kaza Sayılmaktadır?

Ferdi Kaza Sigortası aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gazlardan dolayı zehirlenme, yanma veya aniden yapılan bir hareketten dolayı adele...

Devamını Oku
Ferdi Kaza Sigortası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ferdi Kaza Sigortası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ferdi kaza sigortası fiyatları hesaplanırken, sigortalı olan kişinin yaşı ve yer aldığı meslek grubu gibi detaylar göz önünde bulundurulur. Belli esas...

Devamını Oku