Generali Sigorta A.Ş

Lehtar Ne Demek? Lehtar Ne Anlama Gelir?

İlk Yayınlanma: 03.12.2021 Generali Sigorta Son Düzenleme : 07.12.2021

Sigorta, bir kısım olumsuzluklar sonucunda mağduriyet yaşanmaması adına sigorta şirketleri tarafından verilen bir teminattır. Hayat sigortası, sağlık sigortası gibi çeşitleri olan sigorta türleri ile yaralanma, ölüm ya da sağlık harcamalarında sigortalıya tazminat ödenmesi gündeme gelir. Bu anlamda sigorta, zor zamanlarda imdada yetişen bir can simidi niteliğindedir. Sigortalı ve sigorta teminatlarından yararlanan kişiler birbirinden farklı olabilir. Sigorta poliçesinde yazan teminatlardan yararlanan kişilere lehtar ismi verilir. Bunun yanında başkası tarafından yaptırılan sigortadan doğrudan ya da dolaylı yoldan yararlanan kişiler de lehtar adıyla anılır.

Kime Lehtar Denir?

Lehtar kavramı daha çok hayat sigortalarında duyulur. Sigorta poliçesine konu olmasa bile risk faktörünün gerçekleşmesi durumunda sigortadan faydalanılacak menfaatler de lehtar kapsamında değerlendirilir. Sigorta poliçesinde yer alan gerçek ya da tüzel kişiler lehtar olabilir. Hayat sigortalarında veya ferdi kaza sigortalarında, sigorta şirketleri tarafından sunulan ölüm teminatları ya da cenaze masrafları için lehtar ya da lehtarların belirlenmesi istenir. Sigorta poliçelerinde lehtar hususuna yer verilmemesi durumunda yasal varisler lehtar olarak kabul edilir.

Sigortada Lehdar Ne Demek?

Aksi belirtilmediği sürece sigorta sahibinin yasal varislerdir. Sigorta poliçesini yaptıran ile sigortalının farklı olduğu durumlarda poliçenin menfaatleri de farklı bir kişiyi işaret edebilir. Sigortadan doğan haklardan kaynaklı olarak toplu tazminat ödenmesi gerekebilir. Bu kapsama giren genel hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sigorta kapsamında ödenecek tazminatın gerçek ya da tüzel kişiliğe yapılacağı ile ilgili bir kural yok ise ikisinden birine ya da her ikisine birden ödeme yapılabilir.
  • Poliçede herhangi bir sınırlayıcı olmadığı sürece birden fazla lehtar belirlenmesi söz konusu olabilir.
  • Poliçede birden fazla lehtar belirlenmesi durumunda sigorta yaptıranın lehtar payları konusunda sigorta şirketine bilgi vermesi istenir.
  • Birden fazla lehtar olması ve sigortalının lehtar paylarını belirtmemesi durumunda payların eşit olduğu kabul edilir.
  • Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde lehtar bildirmek zorunlu değildir.
  • Lehtarlar sigorta poliçesine sonradan eklenebileceği gibi değiştirilmesi de mümkündür.
  • Lehdar belirtilmeyen poliçelerde yasal varislerin menfaatten yararlanması kuralı kabul edilir.

Lehtar/Sigortalı Aynılığı Nedir?

Sigortalı ve lehtar kavramları birbirinden farklıdır. Bazı sigorta şirketlerinde sigortalı ile sigorta ettirenler farklı kişiler olabilir. Sigorta poliçesinin bir ticari sözleşme olduğu düşünülebilir. Sözleşmenin tarafları ise sigorta şirketi ve sigorta ettirendir. Bu durumda sigortalı, lehdar olarak kabul edilebilir. Sigortanın prim ödemelerini yapan taraf sigorta ettirendir. Sigortadan yararlanan taraf ise sigortalıdır. Aile sağlık sigortalarında bu durumla sıklıkla karşılaşılır. Aile üyelerinden birinin tüm aile fertlerine sağlık sigortası yaptırması, lehtar/sigorta ayrılığına çok güzel bir örnektir. Bu sigorta türünde sigortayı yaptıran aile fertlerinden biri iken sigortadan yararlanan, aile fertlerinin tamamıdır. Aile sağlığı sigortalarında sigortayı yaptıran kişi sigortalı iken diğer aile üyelerinin tamamı lehtardır. Kişinin kendisi ise hem lehdar hem de sigortalıdır.

Konut Sigortası Fiyatını Öğren!

Seçilen Lehdar Aileden Biri mi Olmalı?

Sigorta sahiplerinin sıklıkla yaptırdığı sigorta türlerinden biri de hayat sigortasıdır. Söz konusu sigorta, sigorta sahibinin vefat etmesi durumunda tazminat alınan bir sigorta türüdür. Vefat sonrasında kime tazminat ödeneceği konusu tamamen sigortayı yaptıran kişinin isteğine bağlıdır. Hayat sigortalarında sigorta ettiren kişi, istediği kişiyi lehtar olarak belirleyebilir. Burada bildirilen lehtar tek bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Hayat sigortası genel şartları incelendiğinde, belirlenen lehtar ya da lehtarların aile üyelerinden olma zorunluluğu yoktur. Burada bildirilen lehtar isimleri tamamen sigortalının kişisel tasarrufudur. Diğer sigorta türlerinde olduğu gibi hayat sigortasında da lehtar belirlenmemesi durumunda sigortalının yasal varisleri lehdar olarak belirlenir.

Benzer Başlıklar

Otomatik Vites Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Otomatik Vites Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Otomatik vites araba nasıl kullanılır, otomatik vites, yarı otomatik vites, tam otomatik vites, yarı otomatik vites nedir cevaplarının tümü için tıkla...

Devamını Oku
Araba Tutmasına Ne İyi Gelir?

Araba Tutmasına Ne İyi Gelir?

Araba tutması seyahatlerin en büyük sorunlarındandır. Mide bulantısı, baş dönmesi gibi sonuçlara yol açan araba tutması yolculuğu kabusa çevirebilir.

Devamını Oku
Staj Sigortası

Staj Sigortası

Staj sigortası zorunluluğu ve nasıl yapılacağı hakkında tüm detayları incelemek için hemen tıklayın.

Devamını Oku