Generali Sigorta A.Ş

Hangi Binalar Dask Kapsamı Dışındadır?

İlk Yayınlanma: 12.01.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 09.07.2021

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), evinizi ve işyerinizi deprem ve depremden kaynaklı  meydana gelebilecek zararlara karşı güvence altına alır. Bu güvencenin kapsamında; deprem sebebiyle oluşabilecek yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta yaptıran kişiye nakit olarak karşılar. Deprem sonrasında sigortalı bina kısmen ya da tamamen zarar görmüş olsa dahi Doğal Afetler Sigortalar Kurumu’nun teminatı altındadır. Deprem sigortası belediye sınırları içinde kalan tüm meskenlere yönelik olarak geliştirilen ve zorunlu tutulan bir sigorta sistemidir. Bu da haliyle Dask kapsamı dışında binaların var olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle köy yerleşimlerinde genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, oluşturulan binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerden dolayı bu gibi yerleşimlerdeki binalar Dask sigorta kapsamı dışında kalır. Buna karşın köylerde bulunan yapılar için İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması da mümkündür. Benzer şekilde sinai ve ticari amaçla kullanılan binalar da İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirler. Buna karşın 2000 yılı öncesinde inşa edilen ve bağımsız tapusu henüz olmayan meskenlerin deprem sigortası, sigorta ettiren kişinin beyanı dikkate alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle de yapılabilmektedir.

DASK Fiyatını Öğren!

DASK Kapsamına Dahil Olan Binalar

DASK sigortası 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanan binalar güvence altına alınmaktadır;

 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 634 sayılı gerekçesi kapsamında bulunan bağımsız bölümler
 • Özel mülkiyete tabi ve tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen tüm binalar
 • Bu binaların içinde bulunan ve ticarethane, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afet gibi nedenlerden kaynaklı devlet tarafından inşa ettirilen ya da devlet tarafından kredi verilerek oluşturulan meskenler DASK kapsamında bulunan binalardır.

Bunların yanı sıra Zorunlu Deprem Sigortası yukarıdaki koşullara uyan bazı binalar içinde geçerli tutulmuştur. Bunlar;

 • Tapu tahsisi henüz yapılmayan kooperatif evleri
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa ya da benzeri şeklinde görünen binalar
 • Ve son olarak kat irtifakı tesis edilmiş binaları teminat altına alır.

Dask Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıda belirtilmiştir.

 • 9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na göre tabi olan ya da kamu hizmet binası olarak kullanılmaya devam eden bina ve tüm bağımsız bölümler
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız olduğu için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılmasına karar verilen harap ve metruk binalar
 • Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanlarında ve köy mezralarında yapılmış olan bina ve evler
 • Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş binalar
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek ya da zayıflatacak şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği tespit edilen binalar
 • Ve son olarak binanın taşıyıcı kısmı olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar dask kapsamı dışında kalır.

Benzer Başlıklar

Sıfır KM Araçlar için Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sıfır KM Araçlar için Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılır?

İkinci el ve sıfır araçların zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortasına ek olarak isteğe bağlı yapılan kasko sigort...

Devamını Oku
Kasko Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Kasko Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Kasko sigortasının kapsadığı tüm riskler, temelde araç sahibinin poliçesinde yer alan teminatlardan oluşur. Bu teminatlar ise her sigorta şirketine gö...

Devamını Oku
Kazadan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kazadan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kaza sonrası doğru adımları atmak hayati önem taşır. Sağlık, güvenlik, tutanak doldurma ve sigorta işlemleri hakkında hızlı ve etkili bilgiler.

Devamını Oku