Generali Sigorta A.Ş

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir? Kimler Yararlanabilir?

İlk Yayınlanma: 07.12.2021 Generali Sigorta Son Düzenleme : 11.03.2024

Tamamlayıcı sağlık sigortası olarak adlandırdığımız sigorta biçiminin en büyük avantajlarından biri de özel sağlık sigortalarına oranla aile bütçelerine bireysel olarak daha uygun fiyatlar yansıtmasıdır. Daha uygun ücretlerle yapılan poliçeler ile özel hastanelerde tedavi görmenizi sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortasının, ayakta tedavi ve yatılı tedavi teminatlı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenler adına da şart sayıları da diğer sigorta türlerine göre azdır. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kurumu ile bağı olan, sıfır ile altmış beş yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu sigortayı diledikleri firmalarla anlaşarak yaptırabilirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Durumları Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan bireylerin, özel hastanelerde yaptıkları harcamalar (SGK tarafından kişilere ödenmiş olan miktar haricindeki), anlaşmış oldukları firmalar tarafından ödenmektedir. Bunun haricinde özel sağlık sigortasına sahip olan bireylerin yapmış oldukları katılım payı harcamaları da sigortalarını yaptırmış oldukları firma tarafından karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan bireyler, yalnızca belli miktarda katılım ücreti (zam gelmediği taktirde 15 Türk lirası) ödeme karşılığında özel hastanelerden diledikleri şekilde faydalanabilirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası, ayaklı ya da yatışlı şekilde yapılan tüm tedavi durumları ve bunların haricindeki sağlık problemleri adına ödenen ücretleri de karşılar. Örneğin; diş ve ağız sağlığı bölümlerini, doğum, salgın hastalıkları, ambulans hizmetleri ve kadın ile çocuk bölümlerinin de ücretlerini de kapsar. Geniş hizmet alanı sayesinde de birçok sağlık problemini de karşılar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Gelir Vergisinden Düşülür mü?

Tamalayıcı sağlık sigortası gelir vergisi indirimine tabidir. Bireyler gelir vergisi öderken, tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası vergi indirimi avantajlarından yararlanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İadesi Kimler Alabilir?

Tamlayıcı sağlık sigortası vergi iadesinin, kendiniz, eşiniz ve on sekiz yaşını henüz doldurmamış çocuklarınız adına özel sağlık ya da aile tamamlayıcı sağlık sigortalarına ödemiş olduğunuz primin %15’ini geri alabilirsiniz. Eğer çocuğunuz öğrenci ise ve yirmi beş yaşını da aşmamış ise çocuğunuz adına ödemiş olduğunuz primden de vergi indirimi alma imkânınız mevcuttur. Bunun yanı sıra eşiniz ya da çocuğunuz adına sağlık sigortası yaptırırsanız ve prim ödemesini de siz yaparsanız, yine diğer seçeneklerde olduğu gibi vergi indiriminden yararlanabilmeniz mümkün. Sonuç olarak vergi iadesi alacak olan bireyin, sadece poliçede sigortalı olması zorunlu değildir. Primi ödeyen kişi, yani sigortayı yaptıran kişi indirimi alır ve vergi bu kişinin vergi matrahından da %15 oranında düşülür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Hangi Meslek Grupları Faydalanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden hangi meslek grupları faydalanabileceğine başlamadan önce şunu ifade etmeliyiz; tamamlayıcı vergi indiriminden yararlanmak isteyen bireylerin, tamamlayıcı sağlık sigortalarını gereken yerlerden yaptırmaları şarttır. Ekstradan tamamlayıcı sağlık sigortası olan bireylerin, aynı zamanda gelir elde etmeleri de gerekmektedir.

  • İşçiler: Maaş bordroları ile birlikte, sözleşmeli halde bulunan sağlık sigorta primini ödemiş her işçi, vergi indirimlerinden yararlanabilir.
  • Esnaf: Esnaf vergi indirimlerinden yararlanabilmek için, öncelikle gelir ispatı ve sonrasında da prim ödemelerinin yapılması gerekir.
  • İşletme Sahipleri: İşletme sahipleri, ellerinde bulunan gelir vergisi hakkındaki beyannameyi muhasebe departmanında bulunan ve işlemi uygulayacak olan çalışana ulaştırabilirler. Bunun sonrasında işletme sahipleri, sigorta prim ödenmesinin yapılması halinde vergi indirimlerinden yararlanabilirler.
  • Serbest Meslek Çalışanları: Serbest meslek çalışanları da aynı şekilde, dönem içerisinde gelir ispatları ile birlikte ödenmiş olan primlerini muhasebeye iletmelerinin ardından vergi indirimlerinden diğer meslek grupları gibi faydalanabilirler.
  • Memurlar: Memurlar gereken yerlere ödeme makbuzlarını ve aylık maaş bordrolarını teslim ettikten sonra tamamlayıcı sağlık sigortalarından vergi indirimi olanaklarından faydalanabilirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Her ay sağlık sigortası adına yapacak olduğunuz ödeme priminin tutarı, ödeyeceğiniz ay elde edecek olduğunuz brüt gelirinizin %15’inden fazla olmamalı ve içinde bulunduğunuz yılda belirlenmiş olan asgari ücret miktarını aşmamalıdır. Aşma ihtimali durumunda; vergi matrahında ödemiş olduğunuz primlerde herhangi bir düşme yaşanmaz. Örneğin; aylık 3000 Türk Lirası brüt ücret ile çalışan bir birey, 450 TL'den fazla olmamak şartıyla, aylık gelir vergisi iadesi alabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama Örneği

Aylık 3500 TL brüt maaş ile çalışan bir bireyi ele alalım ve alabileceği gelir vergisi iadesini birlikte hesaplayalım:

  • Aylık 3500 TL maaş ile çalışan bir bireyin ay başına devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarı 446 TL'dir.
  • Bireyin bir sigorta şirketi adına kaydı bulunsun. Birey kaydının bulunduğu sigorta şirketinden kendi adına aylık 200 TL olmak üzere, sekiz ay taksit ile toplam 1600 TL tutarında tamamlayıcı bir sağlık sigortası yaptırmış olsun.
  • Sekiz ay sonunda almış olduğu paranın; 1600 TL'nin %15'i, yani; 240 TL toplamda alacağı vergi indirimi olacaktır. Fakat birey, poliçesini sekiz ay taksit ile almış olduğundan, vergi iadesi, bireye aylık 30 TL olma şartıyla yapılacaktır ve sekiz ay boyunca bu ödeme devam edecektir.
  • Bireyin 3500 TL brüt gelir almış olduğu ve aylık olarak da 446 TL ödemekle yükümlü olduğu vergiden, her ay bireyin sahip olduğu sağlık sigortasından dolayı 30 TL alınacaktır. Sonuç olarak; 446 TL'den 30 TL çıkarılacak ve 416 TL bireyin aylık ödemesi gereken yeni vergi miktarı olacaktır.
  • Toplam 1600 TL poliçe ödeyen birey, sekiz ay sonunda 240 TL alacak ve sonuç olarak 1360 TL ödemiş olacaktır.

Benzer Başlıklar

Acente ve Broker Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Acente ve Broker Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Riskli durumlar ortaya çıktığı zaman gelir kaybına yol açan olaylar ile karşılaşmanız kaçınılmaz olabilir. Sigorta yaptırarak ise mal varlığı, yaşam v...

Devamını Oku
Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir? Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir? Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacılık kanunları kapsamında sigortalı kişinin, sigortadan yararlanabilmesi sağlanan kişiler ve sigorta ettirerek riski...

Devamını Oku
Sigorta Poliçesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sigorta Poliçesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, yasal olarak karşılanması gereken talepleri belirleyen bir sözleşmedir (genellikle standart...

Devamını Oku