Kira Sözleşmelerinde 2 Tarafın Dikkat Etmesi Gereken Detaylar

Konut veya iş yeri olarak kiralanan mülkün, kullanım hakları hakkında iki tarafın arasında, kira sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Borçlar kanunu kapsamına alınan kira sözleşmesi ile borçlu-alacaklı ilişkisi oluşturulmaktadır.
Kira sözleşmelerinde, uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunların önceden öngörülerek netleştirilmesi gerekir.
Kira kontratını imzaladığınız kişinin mülk sahibi olmasına dikkat etmelisiniz. Mülk sahibinin olmadığı durumlarda, yasal bir vekilin olması gerekmektedir.
Kira sözleşmesinde, gerçek kimlik numaraları, ad ve soyadların yazılmış olduğuna dikkat edin.
Kira kontratındaki adresin, doğru yer olup olmadığını kontrol edin.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, mülk sahibinin, kiracının kullanımına izin verdiği yerin karşılığında, kiracının mülkün kira bedelini ödemesi zorunluğunun belirlendiği belgedir. Kira ödeme şartları, kira zammı ve mülkün kullanımı ile ilgili tüm detaylar kira sözleşmesi imzalanmadan önce yazılı olarak belirlenmelidir. Kira sözleşmesinde genel koşullar ve özel koşullar belirlenmiş olmalıdır.

Kira Sözleşmesi Örneği

Genel olarak tüm kira sözleşmelerinde standart ve benzer maddeler bulunmaktadır. Borçlar kanununun genel maddelerinin haricinde, kiracı ile mülk sahibi arasında kararlaştırılan özel maddeler bulunmaktadır. Bu özel maddelerden bazıları şöyledir;
Kiralanan mülk, amacının dışında kullanılamaz veya başkasına kiraya verilemez.
Kiralanan mülkte, önceden söylenen kişilerin dışında başkaları kalamaz.
Kiralanan yerde bulunan demirbaşların listesi hazırlanır.
Kiracı, kirasını ödediği yerin aidat, ısınma, elektrik ve su gibi giderlerini ödemekle yükümlüdür.
Kira sözleşmesi damga vergisi, sene başında belirlenmelidir.

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşyeri kira sözleşmesi veya ev kira sözleşmesi yapılırken, her iki tarafın da şartlar konusunda anlaşması gerekmektedir.
Kiranın yatırılacağı hesap numarası ve kira ödeme tarihleri sözleşmede yazılmalıdır.
Banka üzerinden kira gönderilirken açıklama kısmına, mutlaka, “X Ayı kira bedeli” olarak yazılmalıdır.
Kira artış bedelinin hangi dönemde ve hangi miktarda olacağı sözleşmede mutlaka belirtilmelidir.
Mülk için depozito bedeli belirlenmişse, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklara ve bedelin geri alınamaması gibi durumları düşünülerek, geri ödeme şartları açık olarak yazılmalıdır.
Kira kontratının her sayfası, kefillerin şahitliğinde imzalanmalıdır.

Konut Sigortası