Generali Sigorta A.Ş

Kasko Sigortası Kapsamı Dışındaki Haller Nelerdir?

İlk Yayınlanma: 26.01.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 22.11.2022

Kasko araçlarda meydana gelebilecek hasarların tazminini sağlamak amacıyla uygulanan sigorta hizmetlerinden biridir. Kaskonun amacı poliçe sahibine ait aracın çeşitli nedenlerle karşı karşıya kalabileceği zararların tazminini sağlamaktır. Kasko sigortası aracın sigortalı kişinin iradesi dışında uğrayabileceği hasarlara ya da yanma, çalınma gibi durumlara karşı güvence altına alınmasını sağlar. Bu gibi durumlarda ise poliçede belirtilen tutarlarda sigorta yaptıran kişiye tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Kasko olası bir kaza durumunda yalnızca sigortalı araçta meydana gelen hasarı güvence altına alır. Kaza esnasında karşı araçta oluşabilecek maddi hasarlar ise kaskonun kapsamı dışındadır. Kasko sigortası, zorunlu trafik sigortasının aksine kişilerin isteğine dayalı bir sigorta hizmetidir. Aracın çalınması, yanması ve kaza yapması gibi beklenmeyen olumsuz durumlar ise kaskonun standart teminatlarını oluşturur. Ayrıca araç sahibinin isteği doğrultusunda kasko poliçesine ek güvenceler de eklenerek sigorta teminatının kapsamı genişletilebilir. Poliçede ek bir maddeyle belirtilmediği takdirde kaskonun geçerliliği yalnızca Türkiye sınırları içindedir. Kasko dahilindeki teminatlar farklılaştıkça ücretlendirmelerde aynı oranda değişkenlik gösterebilir. Kasko poliçenizde yer alan teminatların kapsamı kasko yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurdur. Standart teminatlar haricinde ihtiyaç duyabileceğiniz teminatların iyi tespit edilmesi ise sonrasında karşılaşabileceğiniz olumsuz durumların önüne geçilebilmesi açısından önem taşır. Örnek vermek gerekirse; yalnızca standart teminatlar içeren bir kaskoya sahipseniz ve aracınız teminatınız dışında var olan bir sebeple maddi hasara uğradıysa meydana gelen bu zarar kaskonuzun kapsamı dışında olduğundan herhangi bir tazminat almanız mümkün değildir.

Standart Bir Kasko Hangi Teminatları Kapsar?

 • Çarpma-çarpılma
 • Araç hareket halinde ya da hareketsizken, aracı kullanan kişi ya da araç sahibinin iradesi dışında, beklenmedik şekilde ve harici etkiler neticesinde bir cismin araca çarpması, aracın benzer bir cisme çarpması, çarpışma, düşme, devrilme ve yuvarlanma gibi durumlar sonucu oluşabilecek hasarlar.
 • Üçüncü kişilerin art niyet ya da şaka amaçlı hareketleri sonucu meydana gelen maddi zararlar
 • Aracın yanması
 • Bir trafik kazası sonrası yaşanabilecek yangın ve infilaktan doğan maddi zararlar.
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs
 • Aracın çalınmaya teşebbüsü, çalınması ya da araçta yer alan telefon, teyp gibi donanımların çalınması neticesinde oluşabilecek hasarlar

Kasko Fiyatını Öğren!

Kasko Sigorta kapsamı Dışında Tutulan Haller Nelerdir?

Tüm sigorta türlerinde olduğu gibi sigorta kapsamında olan ve olmayan haller de genel ve özel şartlar çerçevesinde belirlenmiştir. Kasko sigortasının sunduğu genel teminatlar tüm sigorta şirketlerinde aynıyken özel şartlar sigorta şirketleri arasında değişkenlik gösterir.

 • Yaşanabilecek nükleer tehlike, savaş gibi olaylar ve bu olaylar esnasında güvenlik güçlerince uygulanan önlemlerin aracı uğrattığı hasarlar
 • Kamu otoritesi tarafından hayata geçirilebilecek yaptırımlar nedeniyle araçta oluşabilecek hasarlar
 • Aracın sürücü ehliyet belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması sırasında oluşabilecek zararlar
 • Aracın uyuşturucu, alkol ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişilerce kullanılması sırasında yaşanabilecek hasarlar
 • Poliçe sahibi ya da hareketlerinden mesul olduğu kişilerin araca kasıtlı olarak verdiği hasarlar ile yine aynı kişilerin sigortalı aracı çalma, kaçırma gibi eylemlerinden doğan hasarlar,
 • Aracın periyodik bakım ve onarım işlemlerinin aksatılması ya da yapılmaması neticesinde gerçekleşen paslanma, çürüme, eskime, susuzluk, yağsızlık ve donma gibi nedenlerle meydana gelebilecek hasarlar
 • Aracın kendi gücüyle ilerleyerek girip çıkabileceği ruhsatı bulunan belirli bir tarifeye bağlı olarak sefer yapmakta olan tren ve gemi gibi taşıtlar dışındaki araçlarla nakli sırasında meydana gelebilecek kazalarda araçta oluşabilecek hasarlar

Buna karşın ihtiyaçlarınız doğrultusunda aracınızın kasko sigorta poliçesine ekletebileceğiniz teminatlar ise;

 • Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Ferdi Kaza Teminatı
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı
 • Eskime Payı Düşmeme Teminatı
 • Deprem Teminatı
 • Terör Teminatı
 • Ferdi Kaza Deprem Teminatı
 • Enflasyon Teminatı
 • Hukuksal Yardım Teminatı
 • Kullanım Kaybı Teminatı
 • Yurtdışı Teminatı

Yukarıda sayılanların dışında; kilitsiz sistem teminatı, alevsiz yangın teminatı, hasar ikame teminatı, yardım hizmet teminatı, yanardağ püskürmesi teminatı da çoğu sigorta şirketinde yazılı ek teminatlar arasında yer almaktadır.

Benzer Başlıklar

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

Tam kapsamlı kasko sigortası ve trafik sigortası arasındaki farkı bilmek, yol kurallarını bilmek kadar önemlidir. Trafik sigortası bir nevi başkalar...

Devamını Oku
Keyifli Bir Yolculuk Yapmak Hazırlık Gerektirir

Keyifli Bir Yolculuk Yapmak Hazırlık Gerektirir

Gündelik hayatta şehir trafiğinde otomobil kullanmak kimi zaman sürücü olmanın keyfini unutturur insana. Oysa çoğu sürücü için otomobil kullanmak bir...

Devamını Oku
İstanbul Trafiğinin En Tehlikeli Noktaları

İstanbul Trafiğinin En Tehlikeli Noktaları

Dünyanın en yoğun trafikli şehirlerinden biri olan İstanbul’da meydana gelen trafik kazalarının sayısı küçümsenemeyecek kadar fazla. Peki, İstanbul tr...

Devamını Oku