Generali Sigorta A.Ş

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Farkları

İlk Yayınlanma: 08.03.2021 Generali Sigorta Son Düzenleme : 11.03.2024

Sağlık sigortaları en genel manada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası olarak ikiye ayrılır. Size en uygun olan sağlık sigortasının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mı yoksa Özel Sağlık Sigortası mı olduğunu seçmek için bu sigortaların tanımlarını, kapsamlarını ve birbirlerinden farklarını bilmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devlet destekli bir sigortadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için SGK şartı bulunur. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli olup SGK'nın teminat limitlerini aşan tedavi masraflarınızı karşılar. Yani Tamamlayıcı Sağlık Sigortası aldığınız takdirde, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın SGK'nın karşılamadığı bölüm, anlaşmalı sigorta şirketiniz tarafından karşılanır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na, T.C. sınırları içerisinde yaşayan, 14 gün ile 59 yaş aralığındaki, SGK güvencesine sahip T.C. veya yabancı uyruklu vatandaşlar sahip olabilir. (Yeni doğan bebeklerin poliçeye kaydı 15.günden sonra gerçekleşmektedir.)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi: Poliçenizin başlangıç tarihi itibariyle yatarak tedavi gerektiren tıbbi müdahale masraflarını karşılar.

 • Sigortalının dahili ve/veya cerrahi yatışları,
 • Cerrah veya hekim ücretleri,
 • Ameliyat malzeme giderleri, kapsam dahilindedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi masraflarınız %100 ve limitsiz olarak karşılanır. Ayakta Tedavi: Poliçenizin başlangıç tarihi itibariyle ayakta tedavi gerektiren tıbbi müdahale masraflarını karşılar. Teminatı 6, 8, 10 veya 12 adet doktor muayene hakkı ile sınırlıdır.

 • Doktor muayene
 • Görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi vb.)
 • Tahlil
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri kapsam dahilindedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Ayakta Tedavi masraflarınız, istek dahilinde yıllık 8 ya da 10 adet muayene limiti ile doktor tarafından gerçekleştirilen tetkik ve teşhislerin tamamı limitsiz olarak karşılanır. Check-up Paketi: Anlaşmalı özel hastanelerden alabileceğiniz, imtiyaz sahibi olduğunuz bir check-up hizmetidir. Genişletilmiş check-up hizmeti ve Standart check-up hizmeti olarak ikiye ayrılmış olan bu hizmetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Yatarak ve Ayakta Tedavi teminatlarına ek olarak, ek prim ödeyerek Check-Up paketlerinden de yararlanabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızın kapsamını kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Örneğin;

 • Yatarak Tedavi
 • Yatarak + Ayakta Tedavi gibi formüller oluşturmak mümkündür.

Bunun haricinde;

 • Kesintisiz şekilde dört yıl boyunca Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı devam ettirdiğiniz takdirde, sigortanızı ömür boyu yenileme garantisi kazanabilirsiniz.
 • istediğiniz takdirde poliçe priminizi 12 taksitle veya peşin ödeyebilirsiniz.
 • Her bir aile üyeniz için uygulanan %10 indirimden faydalanabilirsiniz.
 • www.generali.com.tr adresinden anlaşmalı kurum listesine göz atıp istediğiniz hizmeti alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününü Generali ile anlaşmalı kurumlarda provizyon almak suretiyle kullanabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, poliçeniz imzalandıktan sonra başınıza gelebilecek ani hastalık ve kaza gibi beklenmedik durumlarda en iyi sağlık kurumlarından en iyi hizmeti uygun bir ücret ödeyerek, bazı durumlarda da hiç ücret ödemeden alabilmenizi sağlar. Sigorta şirketinizin belirlediği teminatların kapsamı üzere normalde bedeli çok yüksek olan sağlık giderleriniz, Özel Sağlık Sigortanız uyarınca karşılanmış ve fatura cebinize yansımamış olur. Özel Sağlık Sigortası'nın büyük avantajı, ek teminatlarla genişletilebilir olup doğum, fizik tedavi, yurt dışı tedavi imkânı vs. gibi özel isteklerin ek maddelerle sözleşmeye ve sigortaya dâhil edilebilmesidir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi: 24 saatten fazla hastanede kalmayı gerektiren ve ayakta tedaviye kıyasla daha kapsamlı tedavi içeren sağlık hizmetlerini kapsar. Bu hizmetlerin maliyetleri de daha yüksektir. Tam kapsamlı Özel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanacak masraf ve sunulan teminatlar, hastane hizmetleri ve hastanın kişisel sağlık durumu gibi pek çok etkenden dolayı değişiklik gösterebilir. Kalıtsal hastalıklar, nüksetmesi olası sağlık problemleri gibi kişisel durumlar Özel Sağlık Sigortası fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğundan Özel Sağlık Sigortası için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda belirtildiği gibi her bireye aynı ve kesin bir çizelge sunmak mümkün değildir. Ayakta Tedavi: 24 saatten az süreyle gerçekleşen tedaviler "ayakta tedavi" olarak adlandırılır. Ayakta tedavi, yatarak tedaviye nazaran daha az kapsamlı ve daha az masraflı olan sağlık hizmetlerini kapsar. Özel Sağlık Sigortası, ayakta tedavi işlem masraflarını (genellikle estetik uygulamalar ve diş tedavisi hariç olmak üzere) karşılar. Özel sigorta tarafından karşılanan bu hizmetlere röntgen, tahlil, doktor muayenesi ve ilaç masrafları örnektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Özel Sağlık Sigortasından yararlanmak için SGK'lı olmanıza gerek yoktur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ise bu durum geçerli değildir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerliyken Özel Sağlık Sigortası'nın geçerlilik alanları daha çeşitlidir.
 • Özel Sağlık Sigortası teminatları genişletilerek yurt dışında da kullanılabilir. Böylece yurt dışında da sağlık hizmeti alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın yurt dışında kullanılma opsiyonu yoktur.
 • Özel Sağlık Sigortası ile teminatlarınız üzere sağlık giderlerinizin belli bir bölümü karşılanacak olup ek ücret ödemeniz gerekmektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ise teminatlar, poliçe limiti ve anlaşmalı hastanelere gitmeye devamlılık şartları yerine getirildiği sürece ek ücret ödemenize gerek yoktur.

Hangi Sigortayı Ne Zaman Yaptırmalıyız?

Doğru sağlık sigortasını doğru zamanda yaptırmak, bütçeniz ve yeterli sağlık hizmetlerini alabilmeniz açısından çok önemlidir. Yukarıda değinilen farklara da bakıldığı zaman; eğer SGK'lı iseniz, yurt dışında sıklıkla yaşamıyor, bütçenizi zorlamak istemiyor ve özel sağlık kurumlarından özenli sağlık hizmetleri almak istiyorsanız, o halde Tamamlanmış Sağlık Sigortası yaptırmanız mantıklı olacaktır. Bunun haricinde ailenizde kalıtsal bir hastalık veyahut daha önceden geçirmiş olup sonradan yeniden nüksetmesi olası bir hastalığınız yoksa ve sonuç olarak çok yüksek masraflı sağlık hizmetlerinden yararlanmanızı gerektirecek bir durumunuz mevcut değilse Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmanız isabetli olacaktır. Kapsamını kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebildiğiniz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kişisel koşullarınızı önceleyen yapısıyla; hem yetkin sağlık hizmetlerinden faydalanmanızı sağlayacak hem de bu hizmetin ağır faturasını cebinize ek ödemeler ve fahiş fiyatlarla yansıtmayacaktır. Eğer kalıtsal veya daha önceden geçirip yeniden nüksetmesi olası olan, üst düzey ve masraflı tedavi gerektiren bir sağlık durumunuz varsa, değişkenlik gösteren hayat koşullarınıza yönelik ek teminatlarla her an genişletilebilen bir sigorta sizi daha güvende kılacaksa, ek ödemeler bütçenize bir yük getirmeyecekse ve yurt dışında da sağlık hizmetlerinden yararlanmak bir önceliğinizse bu durumda Özel Sağlık Sigortası sizin için elbette çok daha isabetli bir seçim olacaktır. Aynı zamanda SGK anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında da Özel Sağlık Sigortası geçerli olduğundan SGK'lı değilseniz yine bu sağlık sigortası sizin için doğru bir seçim olacaktır. Esnetilebilir yapısıyla özgürlük vadeden Özel Sağlık Sigortası, en ihtimamlı sağlık hizmetini en kolay şekilde almanız için en isabetli sigorta çeşidi olarak kabul edilir. Görüldüğü gibi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası arasında ihtiyacınıza ve alım gücünüze göre değerlendirmeniz gereken bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki ayrı sigortanın kapsam ve özelliklerini bilerek kendi kişisel ihtiyaçlarınız çerçevesinde değerlendirmeniz, doğru sağlık sigortasını doğru zamanda yapmanıza yarayacaktır. Yukarıdaki bilgiler ışığında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası arasındaki listelenen ayrımları inceleyip en uygun sağlık sigortasına, en doğru zamanda sahip olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. Yazımızı incelemek için hemen tıklayın.

Devamını Oku
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ameliyat Masraflarını Karşılar Mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ameliyat Masraflarını Karşılar Mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının karşıladığı ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası masrafları hakkında tüm detaylar için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Nasıl İptal Edilir

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Nasıl İptal Edilir

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe iptali hakkında tüm detaylar Generali’de! İptal süreci hakkında bilgi almak için hemen tıklayın.

Devamını Oku