Generali Sigorta /   Konut Sigortaları /   Süper Aile Konut Sigortası

SÜPER AİLE KONUT SİGORTASI

Süper Aile Konut sigortası konutunuzu ve içindeki eşyaları, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin maruz kalabilecekleri kazalar ve üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararları güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir. Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kiracıysanız taşınmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz.

Aile Konut Sigortası

, sizi bütün bu yüklerden kurtarır, mutluluğunuzu ve huzurunuzu güvence altına alır.
Teminatlar
 • Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz infilakları dahil)
 • Hırsızlık
 • Sel-su baskını
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Kara taşıtları, hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Dolu
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yakıt sızması
 • Enflasyon koruma
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Elektrik hasarları teminatı
 • Makine Kırılması
 • Televizyon ve radyo antenlerinin devrilmesi
 • Cam kırılması
 • Hukuksal koruma
 • Generali Konut Yardım
 • İzolasyon Hasarları
  Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren / sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları teminat altına alır.
 • Konut Dışındaki Eşyalar
  Poliçe kapsamındaki ev eşyalarının, geçici olarak başka bir riziko adresinde bulunması sırasında oluşabilecek zararları teminat altına alır.
 • Elektronik Cihazlar Kaza Teminatı
  TV, radyo, müzik seti ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarının kaza sonucu uğrayacağı zararlar ile elektrik akımında meydana gelen dalgalanmaların bu cihazlara vereceği maddî zararları teminat altına alır.
 • Yakıt Sızması
  Konuttaki sabit ısıtma tesisatında oluşabilecek yakıt sızmaları nedeniyle bina ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
 • Gıda Bozulması
  Buzdolabı ve/veya derin dondurucuların arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması sonucu oluşacak maddî zararları,
 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk
  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı,
 • Kira Kaybı
  Konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda, mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,
 • Sabit Tesisatta Hırsızlık
  Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminatı,
 • Bina Bahçe Muhteviyat
  Sigortalı konutta bahçe mobilyalarının hırsızlık teminatı,
 • Eşya Kurtarma Teminatı
  Yangın ve doğal afetler sonucu zarar gören evden eşyaların kurtarılması masrafları,
 • Geçici İkametgâh Masrafları
  Konutun kullanılmaz hale gelmesi sonucu, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapılmak zorunda kalınan ikametgâh masraflarını,
 • Yeniye Göre İkametgâh Bedeli
  Evinizin ve eşyaların, hasar görmesi halinde aşınma, yıpranma ve benzeri nedenlerden etkilenmeden, yenisinin alınabilmesini, karşılar.
 • Misafirlere Ait Eşyalar
  Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.
 • Aile Sorumluluk
  Aile bireylerinin kişisel sorumlulukları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları, Sigortalının hizmetinde çalışan kişilerin kaza sonucunda uğrayacakları zararları, Sigortalının sahibi olduğu evcil kedi ve köpeklerin vermiş olduğu bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşen sorumlulukları,
 • Emniyeti Suistimal
  Sigortalı konutta SGK'na bağlı çalışan hizmetlilerin, sigortalı konutta bulunan sigorta konusu eşyayı hırsızlık yolu ile zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararları,
 • Kişisel Eşyalar Kapkaç Hırsızlık Teminatı
  Aile bireylerinin konut dışında, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması ve hasarlanması sonucunda uğrayacağı maddi zararlar,
 • Konut Adaptasyon Teminatı
  Sigortalı veya kendisi ile birlikte poliçe kapsamındaki konutta oturan aile bireylerinin, poliçe süresi içinde herhangi bir kaza geçirmesi sonucunda hayatı boyunca tekerlikli sandalye ile dolaşmasını gerektirecek bir sürekli sakatlık sonucu doğması durumun da, sigortalı konutta yapılması gereken adaptasyon masrafları,
Acenteni Bul

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Konut Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı
 • Aile Ferdi Kaza
 • Boya, Badana ve Duvar Kâğıdı Masrafları
 • Akvaryumdan Su Sızması
 • Generali Konut Yardım
  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda 0850 555 55 55 nolu numarayı arayarak, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetler temin edilir.
Generali Konut Yardım Teminat Kapsamları
 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Evde bakım hizmetleri/hemşire hizmeti
 • Evde bakım hizmetleri/solunum terapisti
 • Doğum sonrası anne/bebek bakım hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri
 • Diş teminatı (Opsiyonel)
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Neden Konut Sigortası?
 • Kimler yaptırabilir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 • Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?
GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen Genel Şartlar tıklayınız.

Generali, sigortanın kolay hali.